Inmoclavall
DESPATX D'ARQUITECTURA E INGINYERIA
Lluis Valldaura Claret
Arquitecte Tècnic
Jordi Valldaura Verdaguer
Arquitecte
Tel. 629340012 - 623188585
jvalldaura@inmoclavall.com
lvalldaura@inmoclavall.com
CEDULES D´HABITABILITAT y CERTIFICATS ENERGETICS
Certificats d'habitabilitat per habitatges usats desde 100€.
Certificats energetics desde 90€.
Conjunt de cedula y certificat 160€.

PROJECTES
Projectes d'arquitectura i enginyeria.
DIRECCIÓ D'OBRES
Direcció de tot tipus d'obres de construcció.
Direcció d'instal.lacions.
INFORMES PERICIALS
Informes de construccions e instalacil.lacions.
INSPECCIÓ TÈCNICA D'HABITATGES ITE
Inspecció técnica d'edificis en comunitats de veins.
CÀLCUL D'ESTRUCTURES
Cálcul d'estructures de formigo armat, metálicas y fusta.
Cálcul de consolidacions estructurals.
GESTIÓ ECONÓMICA I COORDINACIÓ D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ
Valoració de processos constructius, amb 3 presupostos de cada especialitat, definicio de la oferta gloval mes rentable, planificació del proces y control de costos durant la execució.
PRESSUPOSTOS D'OBRA
Assessorament a Constructors y confeccio de pressupostos detallats.